Směnka – rychle, ale draze

„Směnka je úvěrový cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.“ Tolik odborný žargon. Co jsou to ty zákonem přesně stanovené údaje? Čtěte dále