Směnka – rychle, ale draze

„Směnka je úvěrový cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.“ Tolik odborný žargon. Co jsou to ty zákonem přesně stanovené údaje?

Zákonem stanovené údaje

 • označení v textu, že jde o směnku (nadpis SMĚNKA nestačí)
 • bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu, v případě směnky vlastní
 • nebo kombinovaně slib zaplatit uvedenou sumu jako původní jistinu a k ní úrok určený procentní sazbou fixně k datu nebo p.a. (roční).
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, v případě směnky cizí
 • jméno toho, kdo má platit v případě směnky cizí
 • jména dalších ručitelů v případě směnky vlastní
 • údaj splatnosti
 • údaj místa, kde má být placeno
 • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
 • datum a místo vystavení směnky
 • podpis výstavce
Další zajímavý článek:  Rychlá pomoc – petrova půjčka hned od nebankovní společnosti Essox

Výhody půjčky na směnku

Tento způsob půjčování s sebou nese řadu výhod pro věřitele i dlužníka, ale také řadu nevýhod pro druhého jmenovaného. Peníze na směnku vám řada nebankovních společností i soukromých investorů půjčí skutečně okamžitě, neboť směnka je poměrně bezpečná. Vymáhání dluhu krytého směnkou je výrazně jednodušší než u běžných spotřebitelských půjček a úvěrů. Z tohoto důvodu se většinou ani neprověřují dlužníkovy příjmy.

Rovněž splácení se řídí jednoduchými pravidly – splátky neexistují, částka uvedená na směnce je splatná k určenému datu v plné výši. Očekáváte-li tedy v dohledné budoucnosti jakýsi přísun peněz, je směnka způsobem, jak je začít využívat ihned. Nevýhodou směnky je pro dlužníka většinou vysoké navýšení, výjimkou nebývá ani navýšení stoprocentní.