Co musí obsahovat smlouva o úvěru

Podle zákona je rozdíl mezi půjčkou, spotřebitelským úvěrem, nebo třeba vázaným spotřebitelským úvěrem. Klasický spotřebitelský úvěr (nejčastější typ běžné půjčky na cokoliv) je půjčka v rozmezí 5000 Kč až 1 888 000 Kč a nejedná se o leasing nebo hypotéční úvěr. Co musí obsahovat smlouva k takovému úvěru?

Smlouva o úvěru

Smlouva o spotřebitelském úvěru je určena zákonem. Konkrétně se jedná o zákoně č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Náležitosti smlouvy jsou pak popsány v příloze č. 3. Jedná se především o následující:

  • Smlouva musí mít písemnou formu a musí být uvedeno, že se jedná o spotřebitelský úvěr
  • Musí zde být uvedeny všechny kontaktní údaje, doručovací adresy apod.
  • Musí být jasně uvedena celková výše úvěru, doba splácení a podmínky vyplacení finančních prostředků
  • Smlouva musí obsahovat počet splátek, jejich výši
  • Smlouva musí obsahovat údaj o RPSN – tedy o roční procentní sazbě nákladů úvěru
  • Musí být uvedena roční úroková sazba
  • Ve smlouvě musí být uvedeno, že máte nárok kdykoliv bezplatně dostat výpis z účtu
  • Smlouva také musí obsahovat všechny související poplatky, které jsou s úvěrem spojené
  • Musí být uvedeny informace o možnostech odstoupení od smlouvy
  • Nesmí chybět informace o postupu jak ukončit spotřebitelský úvěr a jak bude případně řešeno mimosoudní řešení sporů
Další zajímavý článek:  Potřebuju půjčit peníze rychle

Přesný výčet je uveden v příloze zákona. Pokud by některá z těchto informací chyběla, nemá to sice za následek, že by smlouva automaticky neplatila, ale platí pro ni pak jiné podmínky. U takové smlouvy by se automaticky aplikovala jako úrok diskontní sazba České Národní Banky (ta je ve výši pod 2%).

Pokud tedy uzavřete smlouvu o spotřebitelském úvěru, která nebude správně, máte možnost velmi snadno neplatit požadované úroky, ale jen základní sazbu stanovenou zákonem.