Jak lze charakterizovat půjčky bez registru?

Jak lze charakterizovat půjčky bez registru?
Jak lze charakterizovat půjčky bez registru?

Inzerátů nabízejících levné a výhodné půjčky bez registru je plno nejen v novinách a časopisech, ale také na nejrůznějších veřejných místech. Může se jednat o plakátové plochy, sloupy veřejného osvětlení nebo nejrůznější druhy nástěnek. Jen si zkuste – čistě jen tak ze zajímavosti – spočítat, kolik takových inzerátů, nabízejících půjčky bez registru, cestou do práce minete. Co si však pod takovou půjčkou bez registru můžeme představit?

Hrozba jménem „registr“

Registrem, bez kterého často společnosti půjčují, rozumíme registru dlužníků, do kterého se dostat není ani trochu složité. Postačí k tomu jedna pozdě uhrazená splátka bance, nezaplacený paušál nebo nájem, případně vodné a stočné. Do registru dlužníků se však můžete dostat také cizím přičiněním. To může spočívat například v administrativní chybě úředníka. Tento registr je však veřejně přístupný a každá bankovní i nebankovní instituce do něj může bez problémů nahlížet. Pokud se v registru dlužníků objevíte, zvláště bankovní společnosti mohou mít problém s poskytnutím půjčky, úvěru nebo hypotéky.

Další zajímavý článek:  Jakým způsobem se mohu dostat do tolik obávaného registru dlužníků?

Nebankovní půjčky bez registru

A právě v této situaci se dostávají ke slovu půjčky bez registru, které nejčastěji poskytují právě nebankovní instituce (více informací o půjčkách bez registru zde).  Ve stručnosti je lze charakterizovat jako půjčky, pro jejichž poskytnutí není překážkou zápis dlužníka v registru. Vstřícnost společností a riziko, které v rámci půjčování financí takto „poškozeným“ osobám podstupují, je však kompenzováno vyššími měsíčními úroky i případnými úroky z prodlení. Pro osoby zapsané v registru je však tento druh půjčky mnohdy poslední záchranou.